116 OÜ on liitunud Karksi Valla arengukavaga 2015-2020.a. 
ja
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja Strateegiaga 2014-2023.a.


116 OÜ on esitanud äriplaani ja taotluse ettevõtte tööks vajalikke seadmete ostu finantseerimiseks MTÜ Mulgimaa Arenduskoja Strateegia 2014-2023 LEADER programmi I meetme "Ettevõtluse arendamine" 2017. aasta taotlusvooru ja taotlus on heakskiidetud toetusega mahus 34121,26 eurot .

Projekti otsesed eesmärgid: 

Ettevõte 116 OÜ plaanib tegevusi laiendada; ettevõte on jätkuvalt
tegutsev ka matuseteenistuse suunal.
Karksi-Nuia ettevõtluskeskkond on arenenud ning elanike tööhõive on
paranenud. Piirkonda on plaanis juurde luua 4 töökohta.
Tehnikakeskuse loomise läbi pakutakse piirkonnas kohalikele elanikele ja
läbisõitjatele ning turistidele kvaliteetset autoremondi ja –pesula teenust. 
Läbi ettevõtluskeskonna rikastumise on kasvab ka piirkonna konkrentsivõime.
 
Projekti valdkond, sihtrühm:

Planeeritava Tehnikakeskuse põhiklientideks saavad olema Karksi-Nuia ja Viljandimaa
elanikud ning samuti ka kliendid mujalt Eesti paigust, kes on huvitatud kvaliteetsest
autoremondi teenusest.
Otsesteks kasusaajateks on ettevõtte töötajad ja omanikud (2 inimest), kellele
lisanduvad 4 uut töötajat. Töötajatele on garanteeritud kvalifikatsioonile vastav töökoht
kodu lähedal, innovaatilises ja uues Tehnikakeskuses.
Teenuse tarbijatena kaudseteks kasusaajataeks on Mulgii valla elanikud
ning ümbekaudsete valdade elanikud. Kuna enamasti on maapiirkonnas perekonnas
vähemalt üks auto, siis kasu saaavad kõik elanikud. Jätkusuutlik ja mitme
tegevusvaldkonnaga ettevõte rikastab piirkondlikku ettevõtluskeskkonda ning
suurendab kohalikku omavalitsuse tulubaasi. Misläbi saavad kaudselt kasu ka need
inimesed, kes otseselt Tehnikakeskuse teenuseid ei vaja.

Projekti oodatav tulemus:

Loodud on juurde neli uut töökohta, samas säilinud on olemasolev töökoht.
Piikonda on loodud innovaatiline Tehnikakeskus, mis pakub 11 erinevat teenust.
Piirkonnas tegutseb jätkusuutlik ettevõte, mille tegevusvaldkond on laienenud